Categories
< All subjects
Print

Welke giften aan vzw Zwerfkat in Le(u)ven zijn fiscaal aftrekbaar en welke zijn niet fiscaal aftrekbaar ?

Fiscaal aftrekbaar betekent dat het bedrag dat u gaat in rekening brengen op de belastingaangifte, uw belastbaar inkomen vermindert. U zal dus een beetje minder inkomstenbelasting betalen. Giften aan een vzw die hiervoor door de fiscale administratie werd erkend zijn fiscaal aftrekbaar.

Elke gift groter of gelijk aan €40 (cumuleerbaar op 1 jaar) geeft recht op een belastingvermindering van het bedrag van uw gift. In 2020 werd deze belastingvermindering voor giften, uitzonderlijk verhoogd van 45% naar 60%.

U ontvangt automatisch een fiscaal attest in de loop van het eerste trimester van het volgende jaar. Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u gedaan heeft en waarvoor u een ATTEST heeft ontvangen.

Zowel particuliere giften als bedrijfsgiften zijn fiscaal aftrekbaar. Maar opgelet, er zijn enkele voorwaarden:

Particuliere giften

Om fiscaal aftrekbaar te zijn en dus een fiscaal attest te ontvangen, moet jouw gift door jou persoonlijk uitgevoerd worden, onder jouw naam en vanaf jouw eigen persoonlijke bankrekening.

Bedrijfsgiften

Wil je graag een gift maken met je bedrijf, zorg er dan ook voor dat je enkel de gegevens en de bankrekening van je bedrijf gebruikt.

STORT JE GIFTEN BIJ VOORKEUR OP DE BANKREKENING VAN DE VZW, MET VERMELDING “GIFT FISCAAL ATTEST” EN HET ADRES VAN DE GEVER, WAAR HET ATTEST NAARTOE MOET WORDEN GESTUURD.

OPGELET: niet alles wat u heeft gestort aan vzw Zwerfkat in Le(u)ven komt in aanmerking als “fiscaal aftrekbare gift”.

De gift mag niet het resultaat zijn van een geldinzameling, bijvoorbeeld op Facebook of in een spaarpotje.

Ook volgende giften zijn niet fiscaal aftrekbaar: aankoop van kaarsen, giften in naam van een gemeente, sponsoring, inschrijving in een team, peter- of meterschap van een zwerfkatje.

Inhoudsopgave