• Overal

Zwerfkat in Le(u)ven

Every cat counts

TAKE ACTION TODAY!

Zwerfkat in Le(u)ven runs solely on volunteers. Do you like cats? Then you can contribute:

 • Word opvanggezin (lees onze blog over opvanggezinnen)
 • Help us with catch activities (look at a movie of a catch action)
 • Inform others
  • At sales booths
  • During fundraisers
 • Persuade people to make a donation
 • Drive your car
  • with a sick animal to the vet
  • to pick up a reported animal in need
  • To collect donations
 • Roll up your sleeves
  • help build and break down our booths
  • on our food days and events
  • repair our catch cages

As volunteer …

 • you are at least 18 years old
 • you can work independently
 • you do not get paid, because you are a volunteer
 • you have a lot of love and patience
 • you make a realistic estimation of your time and possibilities.

As you can see, every volunteer can find a suitable task and every task completed is a step forward!

We insure you during your volunteer work (legal aid, physical accidents and civil liability).

Je krijgt in ruil voor je inzet onze eeuwige dankbaarheid en de onvoorwaardelijke liefde van alle verstoten en verwaarloosde sukkeltjes die dankzij jou terug een kans krijgen. Alle dieren hebben immers recht om gelukkig te zijn in de beste leefomstandigheden. And that’s what we do it for, isn’t it? Thank you very much!

 • Overal

Zwerfkat in Le(u)ven

Ieder katje telt

KOM VANDAAG NOG IN ACTIE!

Zwerfkat in Le(u)ven draait enkel op vrijwilligers. Hou je van katten? Dan kan je je steentje bijdragen:

 • Word opvanggezin (lees onze blog over opvanggezinnen)
 • Help bij vangacties (bekijk een filmpje van een vangactie)
 • Informeer anderen
  • op verkoopsstandjes
  • tijdens inzamelacties
 • Overtuig mensen om donaties te doen
 • Rijd met je auto
  • met een ziek dier naar de dierenarts
  • om een hulpbehoevend dier bij melders op te halen
  • om donaties op te halen
 • Steek de handen uit de mouwen
  • help onze standen opbouwen en afbreken
  • op onze eetdagen en events
  • repareer onze vangkooien

Als vrijwilliger …

 • ben je minstens 18 jaar oud
 • kan je zelfstandig werken
 • word je niet betaald, want je bent vrijwilliger
 • heb je veel liefde en geduld
 • maak je een realistische inschatting van je tijd en mogelijkheden.

Zoals je ziet, elke vrijwilliger kan een passende taak vinden en elke uitgevoerde taak is een stap vooruit!

Wij verzekeren je tijdens je vrijwilligerswerk (rechtsbijstand, lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid).

Je krijgt in ruil voor je inzet onze eeuwige dankbaarheid en de onvoorwaardelijke liefde van alle verstoten en verwaarloosde sukkeltjes die dankzij jou terug een kans krijgen. Alle dieren hebben immers recht om gelukkig te zijn in de beste leefomstandigheden. En daarvoor doen we het toch, niet? Heel hartelijk bedankt!