Algemene Voorwaarden

  Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relaties tussen de klant en Zwerfkat in Le(u)ven vzw (gevestigd Hellekens 2A, 3390 Tielt-Winge met ondernemingsnummer 0628.570.886, e-mail: info@zwerfkatinleuven.be), hierna ‘de handelaar’ genoemd. Door deze site te bezoeken, verklaart u zich formeel akkoord met de volgende algemene verkoopsvoorwaarden. Door te bestellen aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden. De gebruiksrechten, de reproductierechten en de intellectuele rechten met betrekking tot deze site zijn het exclusieve eigendom van de handelaar. Ze mogen niet worden gereproduceerd of aan het publiek medegedeeld, tenzij na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de handelaar. Het doel van deze website is het bestellen en het opzoeken van informatie over de producten en diensten van Zwerfkat in Le(u)ven vzw.

Artikel 2

De handelaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3

De handelaar respecteert uw privacy. De gegevens die u op de site meedeelt, worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt in het kader van uw bestellingen. Deze worden tot maximaal 3 maanden na het plaatsen van de bestelling bewaard.

Artikel 4

De klant kan zijn bestelling uitsluitend via deze website doorgeven. We doen er alles aan om de bestelde producten binnen de 5 werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden, tenzij anders vermeld wordt op de webshop, bijvoorbeeld bij artikels die enkel op pre-order verkrijgbaar zijn.

Artikel 5

De handelaar stelt alles in het werk om alle goederen zo goed mogelijk voor te stellen op de website. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. De handelaar heeft het recht een bestelling te annuleren indien het weergegeven artikel of de weergegeven prijs niet correct is of wanneer een actie niet volgens onze voorwaarden wordt nageleefd.

Artikel 6

De handelaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van laattijdig klaarmaken of niet-klaarmaken van de totaliteit van de bestelde goederen. Deze verbindt zich ertoe in elk geval contact op te nemen met de klant en de klant de kans te geven de reservering volledig of gedeeltelijk te annuleren.

Artikel 7

De handelaar behoudt zich het recht voor een reservering niet te voldoen indien er een geschil is tussen de klant en de handelaar. De handelaar behoudt zich het recht voor contact op te nemen met de klant om de echtheid van de reservering te controleren. De handelaar behoudt zich tevens het recht voor de gereserveerde hoeveelheden te beperken.

Artikel 8

De bestelling is pas volledig definitief wanneer de handelaar de betaling ontvangen heeft en de klant een bevestiging per mail ontvangen heeft. Hiervoor moeten alle stappen in het bestelproces op de website doorlopen worden.

Artikel 9

In de prijzen vermeld op de site zijn de BTW en alle andere taksen inbegrepen, evenals de kosten voor alle diensten die de consument verplicht bijkomend dient te betalen. De prijzen die worden gefactureerd op het ogenblik van de bestelling, zijn de prijzen die op de website zijn aangegeven, behoudens de hieronder vermelde uitzondering en behoudens fouten. De prijzen van de artikelen in promotie zijn uitsluitend geldig als de betreffende artikelen worden afgehaald binnen de aangekondigde promotieperiode. Artikel 10 de betaling gebeurt via overschrijving, Bancontact, betaling via kredietkaart of Paypal. De gegevens worden via een versleutelde verbinding verzonden om de veiligheid van de online betaling te waarborgen en de persoonsgegevens van de klant te beschermen.

Artikel 10

De bestelling wordt verzonden via BPost voor België en PostNl voor Nederland. Ze kan eveneens afgehaald worden in Leuven. We verzenden enkel naar adressen in België of Nederland. De verzendkosten zijn ten koste van de klant en deze worden weergegeven in het winkelmandje. De verzending gebeurt op ons risico. Indien de ontvangen artikels beschadigd zijn of niet overeenstemmen met wat de klant besteld had, moet de klant de handelaar hiervan binnen de 3 dagen verwittigen op mailadres info@zwerfkatinleuven.be. De klant zal dan meer informatie krijgen voor de behandeling van het probleem.

Artikel 11

Voor online aankopen heeft de klant gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat hij/zij de goederen niet wil houden. De bestelling kan dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden teruggestuurd worden (de kosten hiervoor betaalt de klant). De klant moet de handelaar hiervan wel per mail verwittigen. Na ontvangst van de retour ontvangt de klant een bevestigingsmail. Binnen de 14 dagen nadat de handelaar de bestelling teruggekregen heeft, wordt volledige aankoopprijs ervan terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel waarmee de klant betaald heeft. De handelaar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de terugzending niet correct bezorgd wordt. De teruggestuurde goederen mogen enkel in die mate uitgepakt of gebruikt worden als nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het goed wenst te behouden. De goederen worden, indien mogelijk, teruggestuurd samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking.

Artikel 12

De wettelijke garantie is van toepassing op alle geleverde goederen en geldt vanaf de datum van levering. Bij vaststelling van een zichtbaar gebrek moet de klant de handelaar binnen de 7 dagen na ontvangst inlichten. Elk onzichtbaar gebrek dient binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling door de klant te worden gemeld, hierna vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De wettelijke of commerciële garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan als gevolg van het niet naleven van de gebruiks- en wasinstructies, slecht onderhoud, ongelukken, valpartijen of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 13

De handelaar spant zich in om de website met alle redelijke middelen te beveiligen. De handelaar neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan uw computerinstallatie, veroorzaakt door het gebruik van deze website. De handelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een, zelfs tijdelijke, onderbreking van de service op haar website. Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover de handelaar geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. De handelaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe of indirecte gevolgen van materiële of andere fouten in verband met de informatie (meer bepaald betreffende de prijzen) die op de site worden vermeld. De foto’s en andere afbeeldingen die worden gebruikt als illustratie voor de artikelen hebben geen contractuele waarde.

Artikel 14

Het gebruik van de diensten van de website is beperkt tot België en Nederland. De dienst wordt uitsluitend in het Nederlands aangeboden.

Artikel 15

Het Belgisch recht is van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven gelegen te België.

Artikel 16

Zwerfkat in Le(u)ven vzw is erkend om fiscale attesten uit te schrijven. Een fiscaal attest kan toegekend worden aan een persoon wanneer deze een donatie voor minimaal 40 euro in totaal per jaar aan onze vzw doet. Verkoop van producten tellen niet mee als donatie. De nieuwe wetgeving verplicht ons om de rijksregisternummers op te vragen van iedereen waar we een fiscaal attest voor zouden uitschrijven. Zonder rijksregisternummer kunnen we geen fiscaal attest geven.